Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej aktualnym problemom zakażeń o dużym znaczeniu epidemiologicznym. Powodowane są one przez stare patogeny, które nadal są przyczyna chorób zakaźnych mimo szczepień ochronnych, bakterie wielooporne i nowe mało znane patogeny, które również mogą stwarzać zagrożenia.
Szeroki zakres prezentowanych problemów na tle sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie będzie podstawą do wspólnej debaty nad stosowaniem właściwej diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń. Wykładowcami będą wybitni polscy specjaliści, a konferencja stanie się okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów zakażeń.
Wiodące tematy:
•Szczepy wielooporne – rozprzestrzenianie się, antybiotykoterapia zakażeń
•Szczepienia – skuteczność, nowe możliwości, konsekwencje niskiej wyszczepialności
•Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie – możliwe zagrożenia
•Stare i nowe patogeny – czy dalej groźne? (krztusiec, gruźlica, błonica, N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae, grypa, polio, odra, nowe zakażenia wirusowe)
•Postępowanie w rozpoznawaniu i diagnostyce przypadków zakażeń, opcje terapeutyczne
Serdecznie zapraszamy do pełnego uroku Starego Miasta, gdzie podczas wieczornej kolacji uczestnicy w ramach konferencyjnej integracji będą mogli poddać się magicznej atmosferze dawnego Lublina.
W imieniu organizatorów
dr hab. n. med. Alina Małgorzata Olender
Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Konferencja pod honorowym patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa
Konsultanta Krajowego w dz. mikrobiologii lekarskiej prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz
Organizator
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin
tel./fax: 81 448 64 00
tel. 81 448 64 06
e-mail: mikrobiologia.lekarska@umlub.pl
e-mail:  info@patogeny-konferencjalublin.pl
Miejsce obrad:
Aula Collegium Universum, ul. W. Chodźki 1, 20-093 Lublin,